wyszukiwanie ofert

Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN

Tu sprawdzisz czy Pośrednik figuruje w Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN

"Polska Federacja Rynku Nieruchomości uruchomiła Ogólnopolski Rejestr Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN. Rejestr jest elementem systemu potwierdzania kwalifikacji i kompetencji osób świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim zapewnienie klientom rzetelnej informacji na temat osób wykonujących zawody rynku nieruchomości. " 

Tutaj sprawdzisz :

https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy